- Akciové financovanie HR-V e:HEV -

Honda HR-V e:HEV za 253,45 EUR mesačne!

Reprezentatívny príklad financovania Honda HR-V e:HEV 1.5 i-MMD Elegance

                                      

Pri financovaní vozidla Honda HR-V 1.5 i-MMD Elegance s obstarávacou cenou 27.490 € prostredníctvom finančného lízingu Správna voľba s úrokom 3,94 % p.a. na 48 mesiacov a pri financovanej hodnote 19 243 € zaplatíte 47 mesačných splátok vo výške 253,45 €, s havarijným poistením vo výške 57,27 € a povinným zmluvným poistením vo výške 12,50 €.  Celková mesačná splátka s poistením v poisťovni Generali je 323,22 €. Posledná navýšená splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením je vo výške 9.691,27 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN 9,0%.

                                        

Celková čiastka s havarijným a povinným zmluvným poistením, ktorú 48 splátkami zaplatíte, je vo výške 24.943,81 EUR.

 

Pred splatnosťou poslednej splátky sa môžete rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. ročného nájazdu 25 000 km), (4) prenechať vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. za vopred dohodnutých podmienok. Táto indikatívna ponuka financovania je určená pre podnikateľov a právnické osoby a nejedná sa o návrh na uzatvorenie zmluvy. Pre konkrétnu ponuku kontaktujte autorizovaného predajcu Honda. www.honda.sk